მონაცემთა კვლევის ჯგუფი არის ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს დიდი გამოცდილების მქონე მკვლევართა ჯგუფს, რომელთა კვლევებიც ბოლო ოცი წლის განმავლობაში პერიოდულად ქვეყნდება მსოფლიოს წამყვან სამეცნიერო გამოცემებში

მონაცემთა კვლევის ჯგუფი არის ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს დიდი გამოცდილების მქონე მკვლევართა ჯგუფს, რომელთა კვლევებიც ბოლო ოცი წლის განმავლობაში პერიოდულად ქვეყნდება მსოფლიოს წამყვან სამეცნიერო გამოცემებში

მონაცემთა კვლევის ჯგუფი არის ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს დიდი გამოცდილების მქონე მკვლევართა ჯგუფს, რომელთა კვლევებიც ბოლო ოცი წლის განმავლობაში პერიოდულად ქვეყნდება მსოფლიოს წამყვან სამეცნიერო გამოცემებში

მონაცემთა კვლევის ჯგუფი არის ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს დიდი გამოცდილების მქონე მკვლევართა ჯგუფს, რომელთა კვლევებიც ბოლო ოცი წლის განმავლობაში პერიოდულად ქვეყნდება მსოფლიოს წამყვან სამეცნიერო გამოცემებში

-->