ქალთა კარიერულ წინსვლაზე მოქმედი ფაქტორები საქართველოში