ჩვენი უპირატესობები

  • შედეგების ანალიზისთვის თანამედროვე სტატისტიკური პაკეტების ფლობა და გამოყენება (მათ შორის R სისტემა)
  • კვლევების შედეგების დასამუშავებლად თანამედროვე სტატისტიკური მეთოდების გამოყენება, მა თ შორის მულტივარიაციული ანალიზის
  • მონაცემთა ანალიზის, მონაცემთა ბაზებისა და პროგრამირების თანამედროვე ენების გამოყენება
  • კვლევის ეთიკის სტანდარტების ზედმიწევნით დაცვა

R სისტემის უპირატესობა

  • R სისტემა მუდმივად მისდევს დროის მოთხოვნებს და მისი პროგრამების განახლება უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს
  • R სისტემას აქვს მძლავრი გრაფიკული მოდულები, რომლებიც თავისი გამომსახველობით ერთ-ერთ პირველ ადგილზეა მსოფლიოში
  • R სისტემა აღიარებულია საერთაშორისო სტანდარტად
  • R სისტემა შეთავსებადია მონაცემთა ანალიზის, მონაცემთა ბაზებისა და პროგრამირების თანამედროვე ენების პრაქტიკულად ყველა სხვა სისტემასთან